Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Komenského 169, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 633 085 Email: mailbox@gjak.cz Web: https://www.gjak.cz

Úvodní slovo ředitele

Počátky výuky na Gymnáziu J. A. Komenského Uherský Brod sahají již do roku 1896. Naše škola nabízí kvalitní přípravu pro další studium na vysokých školách, nadstandardní možnosti volby profilových předmětů, které korespondují s požadavky vysokých škol a v neposlední míře možnost seberealizace a rozvíjení individuálních zájmů. Výuka probíhá s podporou výborného technického zázemí, s vysokými nároky na studenty, ale v přátelské atmosféře.

Připravenost absolventů

Pokud mají studenti zájem po střední škole pokračovat v dalším studiu v některé z forem pomaturitního vzdělání, je pro ně gymnázium nejlepší volbou. Úspěšné složení maturitní zkoušky na naší škole garantuje studentům kvalitní připravenost pro další studium zejména na vysokých školách, o čemž svědčí nejen úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, ale také fakt, že naši absolventi jsou schopni obstát v náročných podmínkách vysokoškolského studia a toto studium úspěšně dokončit. A to se netýká pouze tuzemských vysokých škol, ale rovněž zahraničních univerzit.

Nabídka dalších služeb

Naše škola, vedle kvalitní přípravy k maturitě a studiu na vysokých školách, umožňuje studentům uspokojování jejich individuálních zájmů. V průběhu studia mají možnost vybrat si ze široké nabídky cizích jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, latina) a volitelných seminářů, které umožňují profilaci studentů v návaznosti na požadavky následného vysokoškolského studia. Součástí našeho gymnázia je také jazyková škola, kde mají studenti možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku B2First.  Samozřejmostí je účast naší školy na mezinárodních projektech a výměnných pobytech mezi partnerskými školami. Své zájmy mohou studenti také rozvíjet prostřednictvím sportovních, přírodovědných a jazykových kroužků. Svůj hudební, respektive taneční talent mohou uplatnit v pěveckém sboru a folklórním souboru JAKUB. Tradičně pořádáme sportovní kurzy, ať se již jedná o lyžařský kurz v Beskydech, sportovní kurz v Itálii, lyžování v Rakousku a v neposlední řadě vodácký kurz.

Ostatní informace

Výuka je realizována v učebnách, které jsou vybaveny moderní didaktickou a multimediální technikou. K výuce slouží rovněž jazykové posluchárny a laboratoře. Škola disponuje dvěma tělocvičnami, spinningovým centrem, informačním centrem s rozsáhlou knihovnou, přednáškovým sálem. Součástí školy je rovněž dobře fungující školní jídelna.

Školné

Škola je zřizovaná Zlínským krajem, proto se školné nehradí.

Kontakt

Adresa školy

Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Mgr. Karel Machálek

Telefon

572 633 085

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371757

Seznam oborů