Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Telefon: 577 007 444 Email: gym@gjszlin.cz Web: http://www.gjszlin.cz
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Úvodní slovo ředitele

Moderní vzdělávací instituce, která svým studentům může nabídnout nejen získání širokého spektra znalostí, ale i lidský přístup, tvůrčí a přátelskou atmosféru a také příjemné studijní prostředí. Vedle čtyřletých všeobecně zaměřených tříd máme také třídu osmiletého gymnázia a třídu se zaměřením na sportovní přípravu. Sloučením s Jazykovou školou v roce 2006 se posílila jedna z profilací školy, kterou je kvalitní jazyková příprava a přibyla i možnost dalších služeb našim studentům.

Připravenost absolventů

Výuka je vedena plně kvalifikovanými učiteli ve všech předmětech, o čemž svědčí téměř 100%-ní úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na VŠ v minulých letech. Mezi nejfrekventovanější fakulty u našich absolventů již tradičně patří ekonomické, technické, filosofické (a sociálních věd), přírodovědné, pedagogické, lékařské a farmaceutické, právnické a fakulty sportovních studií.

Nabídka dalších služeb

Výuka cizích jazyků: anglického, německého, francouzského, španělského a ruského, konverzační hodiny s rodilými mluvčími, příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, volitelná latina a čínština. Možnost výuky povinných předmětů v cizích jazycích (GEO a ZSV v anglickém, VYV ve francouzském dle zájmu studentů). Projekt posílené výuky francouzského jazyka již od nižšího stupně osmiletého gymnázia.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium jsou zpoplatněny částkou 400 Kč.

Ostatní informace

Široká nabídka volitelných předmětů. Vybavení učeben moderní didaktickou technikou, Internet. Specializovaná výuka informačních technologií. Moderní výuka matematiky, informatiky a počítačové grafiky. Výměnné pobyty v rámci projektů ERASMUS+. Poznávací zájezdy: Vídeň, Anglie, Francie, Švédsko, Itálie, lyžařské zájezdy do rakouských Alp. Seznamovací pobyty, lyžařské a vodácké kurzy.

Školné

Bezplatné vzdělávání.

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Alena Štachová

Telefon

577 007 444

Školní kariérový poradce

Mgr. Soňa Surá

sura@gjszlin.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00 55 95 04

Seznam oborů