E-LINGUA Profi s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Telefon: 605 464 801 Email: info@elingua.cz Web: https://elingua.cz

Příběh „O NÁS“ se začal psát v roce 1991, kdy byla naše škola založena mým otcem, Přemyslem Čížkem. Tehdy to byl spíš příběh „O NĚM“. Vyzvedl si živnostenský list a rozjížděl vlastní firmu. Pro něj vybudování „kamenné školy“ byl splněný sen, pro mne zejména zpočátku pocit obrovské odpovědnosti v započatém díle pokračovat.

Dnes už je příběh víc o nás. Fungujeme jako tým více než 40 lektorů s podporou metodičky, koordinátorek, IT i grafiků. Silná lektorská základna nám umožňuje uspokojit více než tisíc studentů ročně a odučit 13 000 hodin v kurzech pro všechny věkové kategorie, od malých dětí až po seniory. Nejmladší student má 2 roky a nejstarší 81!

Nabízíme kurzy nejen v angličtině a němčině, ale také například v italštině, španělštině, ruštině a japonštině. Dále učíme i češtinu pro cizince a jsme schopni zařídit kurzy i v dalších jazycích.

Naše práce byla vždy postavena na vzájemném respektu a úctě k člověku, k tomu co dělá a čím je. Bez ohledu na to, jestli jde o lektora nebo studenta. Všechny naše studenty podporujeme na cestě k novým osobním a profesním příležitostem.

Respektujeme rozdílné potřeby a cíle studentů, stejně tak různé styly učení. Individuální přístup zachováváme v maximální míře také u skupinové výuky. Je pro nás důležité, aby každý věděl, proč se konkrétní frázi, vazbu učí a k čemu to využije.

Pokud byste hledali jedno slovo pro nás typické, je to ÚSMĚV. I v jazycích platí, že s úsměvem jde všechno líp. Úsměv znamená spokojenost. Usměvavý lektor rovná se spokojený lektor. Spokojený lektor učí s úsměvem a v jeho hodinách je příjemná atmosféra. Pokud se student cítí v pohodě, na výuku se těší a je víc motivován. Snad proto máme velkou návratnost klientů v našich docházkových kurzech a některé firmy s námi spolupracují více než 15 let.

Zvládnutím cizího jazyka se otevírají dveře do jiného světa, můžete poznávat nové kultury a přijímat nové výzvy.  Je nám ctí být průvodci na této cestě. A jak se nám to daří, můžete posoudit sami – vyzkoušejte některý z našich kurzů.

Hana Dynková, ředitelka školy

1. Vyplňte a odešlete ONLINE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU AJ

Po odeslání online přihlášky automaticky obdržíte na e-mail potvrzení o tom, že přihláška byla přijata.
V e-mailu budete mít uveden variabilní symbol, číslo účtu a další pokyny. Pokud vám do několika minut potvrzující e-mail nedorazí, pravděpodobně jste v přihlášce nevyplnili všechny potřebné údaje. Zkuste to znovu nebo kontaktujte kancelář školy na telefonu 605 464 801.

2. Vyplňte a odešlete ONLINE ZAŘAZOVACÍ TEST

Zařazovací test je pro uchazeče o studium angličtiny potřebný proto, aby každý mohl studovat ve vhodné skupině podle své jazykové úrovně.

Při vyplňování, prosím, odpovědi netipujte, mohlo by to zkreslit výsledek vaší reálné úrovně. Při vyplňování údajů uvádějte do kolonky Město/Obec: POMATURITKO.

3. Uhraďte první splátku školného

Můžete uhradit celé školné nebo minimálně uhraďte 1. splátku školného ve výši 11 000 Kč. Potvrzení objednávky (přihlášky) dostanete na e-mail spolu s pokyny k platbě první splátky. Po té vám zašleme na uvedenou adresu Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb jednoletého denního pomaturitního studia. Podepsaný dodatek je potřeba odevzdat nebo zaslat spolu s obyčejnou kopií maturitního vysvědčení na adresu školy.

Přijati ke studiu jste v okamžiku, kdy uhradíte minimálně 1. splátku školného, vyplníte online test, zašlete podepsaný dodatek a doložíte kopii maturitního vysvědčení (nejpozději v den nástupu ke studiu, tedy 4. 9. 2023).

Školné lze uhradit jednorázově nebo až ve třech splátkách (bez navýšení). Čím dřív se přihlásíte, tím máte výhodnější školné:
do 10. 5. 2023 28 100 Kč*
do 15. 8. 2023 29 000 Kč*
od 16. 8. 2023 29 900 Kč*
*cena platí při platném vyplnění přihlášky a úhradě 1. splátky

4. Před zahájením

od nás obdržíte e-mailem praktické pokyny k nástupu ke studiu, nejpozději do 28. 8. 2023.
Zařazení do konkrétní skupiny se provádí podle výsledku zařazovacího testu a uchazeči se správnou skupinu dozvědí při zahájení studia 4. 9. 2023.

Studium probíhá od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024.

Oprávnění naší jazykové školy (E-LINGUA Profi, s.r.o.) k organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou vyplývá z akreditace MŠMT
a z Vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Hana Dynková

Telefon

605 464 801

Zřizovatel

Jiný

IČO

25309455