CREATIVE HILL COLLEGE, Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.

ul. Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov
Telefon: 725 878 303 Email: info@creativehill.cz Web: https://www.creativehill.cz/

Úvodní slovo ředitele

Jsme střední škola, která pružně reaguje na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální přístup ke studentům a snažíme se vytvořit rodinnou atmosféru a příjemné kreativní prostředí. Už umístění školy v budově, kde tvořily osobnosti jako Hermína Týrlová a Karel Zeman, je velmi inspirující. Jde nám o to, abychom byli prestižní školou s vysokým standardem, což s sebou přináší i vysoké nároky na studenty.

Připravenost absolventů

Hlavním důrazem školy je výchova maturantů, kteří se uplatní v praxi hned po ukončení studia. V naší škole se snoubí umělecká část s technickou – kreativní lidé s programátory. To nám dává možnost tvořit zárodky profesních týmů složených ze tří zaměření a už to je příprava na budoucí týmovou spolupráci v každém zaměstnání. Podporujeme vzdělávání zaměřené na praxi, což přirozeně napomáhá našim studentům poznávat zákonitosti pracovního trhu. Předpoklad dobrého umístění našich studenů na trhu práce potvrzuje i odborný výzkum. Podle jeho výsledků potřebuje náš pracovní trh nutně absolventy odborných středních škol, kteří budou mít průřezové znalosti na poli nových médií, webdesignu, grafických animací, triků a audiovize.

Nabídka dalších služeb

Studenti školy mohou využívat technické vybavení i mimo vyučování, a to jak pro společné školní projekty, tak pro zpracování úkolů. Škola zajišťuje stravování v areálu Filmových ateliérů a studenti mohou využívat ubytování v domově mládeže v centru města.

Ostatní informace

Pro přijetí na naši školu je nezbytné úspěšné složení talentové zkoušky, jejíž součástí je školní práce, vlastní práce, obhajoba a ústní pohovor. Smyslem této zkoušky je jakýmkoliv způsobem prokázat svůj kreativní projev.

Školné

20 000 Kč ročně

Kontakt

Adresa školy

ul. Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov

Ředitel školy

Mgr. Martina Růžičková

Telefon

725 878 303

Školní kariérový poradce

Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Zřizovatel

Jiný

IČO

29373883

Seznam oborů