Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 501 111 Email: ag@agkm.cz Web: https://www.agkm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní gymnázium s domovem mládeže. Hlavním vzdělávacím cílem je příprava ke studiu na všech typech vysokých škol. Hlavním výchovným cílem je vytvoření bezpečného křesťanského prostředí. Gymnázium otvírá tři třídy čtyřletého studia a jednu třídu šestiletého studia.
Na gymnáziu je možné studovat anglický, německý, francouzský a ruský jazyk jako povinné a španělský, italský a latinský jazyk jako volitelné či nepovinné. Vzhledem k úspěšnému řešení několika evropských projektů je škola vybavena moderní didaktickou technikou.

Připravenost absolventů

Absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studují na všech typech vysokých škol. Úspěšnost při přijímacím řízení se každý rok blíží ke 100%. Státní maturitní zkoušky zvládají studenti Arcibiskupského gymnázia bez problémů a patří v této oblasti mezi nejlepší.

Nabídka dalších služeb

Arcibiskupské gymnázium nabízí ubytování ve vlastním Domově mládeže. Ubytování je možné i pro studenty jiných středních škol. V areálu gymnázia je vlastní školní jídelna. Škola nabízí pravidelné zahraniční projekty, konverzace cizích jazyků vedené rodilými mluvčími.

Ostatní informace

Studenti Arcibiskupského gymnázia dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků ve středoškolských soutěžích. Domov mládeže, Středisko volného času a Školní klub nabízí bezpečné a smysluplné trávení volného času. Studenti se mohou účastnit velkého množství kvalitně vedených duchovních aktivit.

Školné

Škola nevybírá školné.

Kontakt

Adresa školy

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Jan Košárek

E-mail

ag@agkm.cz

Telefon

573 501 111

Zřizovatel

Církev

IČO

00226611

Seznam oborů