Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 576 519 343 Email: academicschool@academicschool.cz Web: https://academicschool.cz/
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o

Úvodní slovo ředitele

Vzdělávací komplex Academic School, s.r.o. po 29 letech úspěšného provozování mateřských škol a základní školy  poskytuje od 1. 9. 2022, jako nové místo poskytovaného vzdělávání střední školy právnické osoby ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., se sídlem ve Zlíně střední školu v Uherském Hradišti. Obor vzdělání Informační technologie.

Nabízíme nestresující prostředí v klidné, přátelské, radostné atmosféře, bez trestů, individuální přístup, moderní vzdělávací metody, formativní hodnocení. Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s prací s nadanými dětmi a vícejazyčným vzděláváním, i na střední škole výuka vybraných odborných předmětů probíhá v jazyce anglickém. Učí u nás zahraniční lektoři a učitelé. Součástí výuky je i týdenní praxe.

V Uherském Hradišti tak vznikla nová, moderní střední škola, která bude úzce spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení.

Připravenost absolventů

Kromě klasického všeobecného vzdělávání a počítačové gramotnosti  škola poskytuje nadstandardní jazykovou výuku, základy ekonomie, marketingu a managementu. Výuka odborných předmětů hardwarové vybavení, operační systémy, virtualizace, 3D aplikace, počítačové sítě, kybernetická bezpečnost, programování, tvorba webových stránek, správa firemních systémů a vývoj cloudových aplikací je podpořena odbornou praxí.

Díky přímé spolupráci s firmami budou absolventi hned po maturitě skvěle připraveni do businessu spojeného s digitálními technologiemi. Budou umět používat, spravovat a vytvářet cloudové služby. Navrhovat a spravovat velké firemní počítačové sítě. Stanou se odborníky na kybernetickou bezpečnost. Poradí si s 3D technologiemi včetně virtuální reality a 3D tisku. Odborníci z vysokých škol připraví studenty také na vysokoškolské studium technického či informatického směru. Vše je směřováno k praktickému použití a práci na vlastních projektech už během studia.

Nabídka dalších služeb

Rozšíření základního vzdělávacího programu: dle dalšího zájmu nabízíme ve vyšších ročnících možnost zapojení se do programu ukončeného mezinárodní maturitou plus další rozšířené studijní programy. Ve spolupráci se CTM – získání diplomu AP Capstone je příležitostí získat vynikající mezinárodní středoškolské vzdělání a dostat se na nejprestižnější univerzity kdekoli na světě. (Příplatek k základnímu školnému)
Stravování:  v areálu školy – Menza UTB
Budova školy: bezbariérová
Výuka předmětů IT: v odborných učebnách FLKŘ UTB ve vedlejší budově
Počet žáků ve třídě: max. 20

Možnost zahraničních stáží.

Ostatní informace

Přijímací zkoušky: zveřejníme podle aktuální pandemické situace do 31. 1. 2023. V případě běžného školního roku se bude konat Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatura a z matematiky a osobní pohovor se žákem ohledně jeho zájmů o obor s prezentovat své dosažené úspěchy.

Školné

4 000 Kč/měsíc (10x ročně)

 

Seznam oborů