Přehled oborů

Přehled oborů

Vyhledávání studijních oborů

Studijní obory

Podnikání (dálková forma)

Informace o oboru

Kód oboru 64-41-L/51 Délka studia 3 roky
Ukončení studia Maturita Stipendia Ne

Informace o škole

Střední škola služeb s.r.o.
Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště
https://www.sossluzeb.cz/

Zaměření oboru Podnikání

Podnikání (denní forma)

Informace o oboru

Kód oboru 64-41-L/51 Délka studia 2 roky
Ukončení studia Maturita Stipendia Ne

Informace o škole

Střední škola služeb s.r.o.
Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště
https://www.sossluzeb.cz/

Zaměření oboru Podnikání

Podnikání v technických oborech a službách

Informace o oboru

Kód oboru 64-41-L/51 Délka studia 2
Ukončení studia Maturita Stipendia Ne

Informace o škole

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Školní 822, 763 21 Slavičín
https://www.gjpsosslavicin.cz/

Zaměření oboru Podnikání