Zpracování usní, plastu a pryže – Design a zpracování výrobků

Informace o oboru

 • Kód oboru 32-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 7

Popis

 

Nabízíme jako zkrácené denní studium – vhodné pro uchazeče, kteří již získali maturitní vysvědčení již dříve – v jiném oboru.

Studium se zabývá designem a technickým řešením spotřebních výrobků, včetně obuvi a galanterie, sportovních potřeb, autodílů apod. Ve výuce se využívají programy pro design výrobků a CAD systémy s možností výstupů na obráběcí stroje a 3D tisk. Možnosti získávání poznatků jsou rozšířeny stážemi a exkurzemi ve výrobních firmách a návštěvami odborných veletrhů tuzemských i zahraničních. Praktická výuka probíhá na pracovištích firem Continental Barum s.r.o., Fatra, a.s., Greiner packaging Slušovice s.r.o., D Plast a.s. aj. Absolventi se uplatní jako designéři spotřebních výrobků, technologové a konstruktéři v plastikářských a gumárenských firmách apod., mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách oborů designerských i technických, např. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. O absolventy tohoto zaměření je zájem nejen mezi firmami spolupracujícími se školou v regionu (Continental Barum s.r.o., Fatra, a.s., Greiner packaging Slušovice s.r.o., D Plast a.s.).

Stipendium Barum Continental Otrokovice pro vybrané žáky ve výši až 2.000,- Kč za měsíc u zaměření Zpracování plastů.

Podmínky přijetí

Přijímání uchazečů ke studiu na naší škole se řídí dle § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínky pro přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

 

Profil absolventa

Absolvent oboru se uplatní zejména v technických, obchodně podnikatelských,  či výtvarně-tvůrčích činnostech v podnicích všech právních forem. Příkladem jsou povolání: návrhář, modelář, konstruktér, technolog, kontrolor, aj. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žákyně Alice Kubešová získala 1. místo v krajském kole SOČ 2008 a “Ocenění za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti”, předané za Zlínský kraj hejtmanem Zlínského kraje.

Spolupráce se sociálními partnery

Významnými partnery jsou zejména Česká obuvnická a kožedělná asociace a Plastikářský klastr, přes který spolupracujeme s více jak 20 firmami. Podniky, kde žáci provádějí odborné exkurze, stáže a praxe jsou zejména: Barum Continental Otrokovice,  Greiner packaging Slušovice, D-Plast Zlín a Zlín Precision.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Zpracování usní, plastů, pryže

  Brano a.s – SBU Plasty, U Bečvy 1381, 756 54 Zubří, http://pl.brano.eu

  Kastek Komponenty, s.r.o., Vazová 2375, 688 01 Uherský Brod , http://www.kastek.eu

  IRISA, výrobní družstvo, Jasenická 697, 755 01 Vsetín, http://www.irisa2.inext.cz

  JELÍNEK – TRADING, spol. s r.o., Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, https://jelinek-trading.cz

  D PLAST a.s., U Tescomy 206, 760 01 Zlín, https://dplast.cz/cs/

  Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA), Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín, http://www.coka.cz

  SKD Bojkovice s.r.o., Husova 549, 68771 Bojkovice, http://www.skd-bojkovice.cz