Informace o oboru

  • Kód oboru 82-45-P/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Absolutorium
  • Délka studia 6
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 3

Popis

Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu. Studium tohoto oboru je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky, která sestává z části praktické (ukázka vlastního zpěvu) a hudebně teoretické (osvojení základních pojmů hudební nauky, intonační a rytmické dovednosti). Podrobněji se lze seznámit s požadavky přijímacího řízení na webových stránkách školy.

Učební plány

Od září 2012 probíhá výuka 1. ročníku podle  školního vzdělávacího plánu Klasický zpěv.

Profil absolventa

Absolventi oboru Zpěv se mohou uplatnit zejména jako členové sboru, případně sólisté operního, operetního a muzikálového divadelního souboru, jako učitelé zpěvu. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci pěveckého oddělení konzervatoře jsou úspěšní na různých soutěžích. Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupracujeme také s profesionálními divadly, především s Moravským divadlem v Olomouci. V pedagogické části pak se základními uměleckými školami.

Kontakt

Adresa školy

Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Václav Křivánek

Telefon

573339085,608666138

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

70844534