Informace o oboru

 • Kód oboru 41-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

tříletý učební obor ukončený výučním listem. Žáci jsou připravováni pro zemědělství, životní prostředí a služby v těchto činnostech: chovu a ošetřování zvířat -přípravu krmiva a krmení zvířat – skladování, ošetř. produktů – peče o stroje a zařízení při pěstování rostlin a v chovu zvířat – prakticky používat mechanizaci a potřebná technická zařízení, během studia žáci získají řidičský průkaz na traktor, osobní a nákladní automobil-zdarma.

Podmínky přijetí

Prospěch ze základní školy. Obor je zařazen do Podpory řemesel v odborném školství. Možnost získání stipendia až 500 Kč měsíčně.

Učební plány

Informace o učebním plánu naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Uplatnění:

 • jako pracovník zemědělského podniku při pěstování rostlin, v dopravě a mechanizačních službách
 • jako ošetřovatel zvířat a živočišné výrobě, a krajinotvorbě
 • jako samostatně hospodařící zemědělec
 • jako pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu
 • jako pracovník údržby a ošetřování zeleně, údržby krajiny a rozvoje regionu v rámci EU
 • při zajištění odborných mechanizačních prací pro zemědělce
 • jako pracovník opravárenských dílen zemědělské techniky

Úspěchy školy v tomto oboru

Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku (soutěže mezi žáky v odborných i sportovních činnostech), v Polsku a Rakousku – výměnné pobyty žáků.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola je členem Agrární komory a Pro Bio – Svazu ekologických zemědělců. Úzce spolupracuje se zemědělskými firmami, chovateli zvířat, firmami služeb a se státní správou a samosprávou v oblasti zemědělství, chovu zvířat, rozvoje venkova a životního prostředí.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Petra Kulišťáková

Telefon

571 116 811

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547