Zemědělec – farmář

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-51-H/01
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 24

Popis

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a pracovní činnosti v chovech zvířat (ošetřování zvířat, krmení, péče o zdraví), zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci, řídit motorová vozidla skupin T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil), využívat poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému, vykonávat činnosti související s vedením domácnosti a rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu).

Počínaje školním rokem 2019/20 si od 2. ročníku mohou zájemci zvolit specializaci pro vinařství a vinohradnictví.

Přijímací řízení

Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)

Učební plány

Profil absolventa

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání
v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec – farmář. Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce, zeleniny a vinné révy, zpracování rostlinných a živočišných produktů a při opravárenských činnostech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.