Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/03
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Studium připravuje žáky k poskytování základní péče o pacienta a provádění výkonů v průběhu celého ošetřovatelského procesu. Jeho součástí jsou kromě všeobecného studijního základu zejména teoretické a praktické odborné předměty. Žáci se učí sledovat fyziologické funkce pacienta, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům, podávat léky, vykonávat jednoduché výkony podle pokynů lékaře nebo zubního lékaře a pod odborným vedením poskytovat i specializované úkony. Kromě běžných probíhá proto výuka zejména v odborných učebnách, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Absolventi oboru mohou vykonávat povolání praktické sestry v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče. Pracovní uplatnění nacházejí také v zařízeních sociálních služeb. Absolventi se mohou také dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Níže naleznete kritéria a formuláře přihlášek pro přijímací řízení v roce 2023.

V přihlášce uchazeče pro obor Praktická sestra je nutno potvrdit zdravotní způsobilost ke vzdělávání (lékařské potvrzení).

Informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/