Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2 375 Kč/měsíc
 • Přijímaných 25

Popis

Máš rád/a adrenalin? Jsi kreativní? Jdou ti cizí jazyky? Pak si vyber tento studijní obor.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.

Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Již po druhém ročníku mají žáci možnost odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa a dvou až čtyřměsíční odbornou praxi do Rakouska. Po 3. ročníku pak do Švýcarska nebo do Řecka. Na těchto praxích si žáci vydělají nemalé finanční prostředky. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

Podmínky přijetí

Ukončení 9. ročníku ZŠ.

Zájemci jsou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška je povinná ze zákona pro všechny.

Učební plány

Čtyřleté studium, které je zakončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Cestovní ruch. Odborné předměty se vyučují již od prvního ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci tvůrce produktů zážitkového turismu, práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy zaměřené na zážitky. Dále získají kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů, včetně itinerářů a kalkulací a seznámíte se se základy gastronomie.

Povinnou součástí studia je právo v podnikání, informační a komunikační technologie, písemná komunikace, ekonomie a účetnictví. Absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí s možností získání finančních prostředků pro své koníčky nebo na úhradu školného. Zahraniční praxe v délce dvou, tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Řecku.

Profil absolventa

Absolventi budou tvůrci nových produktů zaměřených na zážitkový cestovní ruch a osvojí si problematiku zážitkového cestovního ruchu. Hlavním cílem zážitkové turistiky je nabídnout návštěvníkům aktivní formy poznávání, které jsou založeny na silném emotivním prožitku. Tím se stává zážitkový cestovní ruch velmi zajímavým odvětvím cestovního ruchu.

Absolventi se také uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci a delegáti cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Mohou se uplatnit také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým jazykovým a ekonomickým znalostem. V neposlední míře mohou také začít podnikat. Obor je velmi atraktivní, protože se jedná o nové odvětví cestovního ruchu, o který stále větší zájem.

Uplatnění absolventa:

 • ve všech službách cestovního ruchu zaměřeného na poskytování zážitků, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu a delegáti v různých destinacích
 • při výkonu ekonomických, provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách cestovního ruchu a také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem k jazykovým a ekonomickým znalostem
 • ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy žáků v soutěžích naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz