Informace o oboru

  • Kód oboru 41-52-H/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 12

Popis

​Tříletý učební obor je určen pro dívky a chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku. Obor je zaměřen na osvojení si technologických postupů související s přípravou prostředí, zakládáním a udržováním zeleně v krajině. Žáci mají praktický výcvik v realizaci zahrad dle přeložené dokumentace.

Podmínky přijetí

​1. Ukončení povinné školní docházky
2. Zdravotní způsobilost potvrzena lékařem

Učební plány

​Viz ŠVP na www.sou-ub.cz, sekce Studium

Profil absolventa

​Po ukončení absolvent ovládá zakládání trávníků a jejich údržbu, výsadbu a údržbu okrasných rostlin a keřů, rozeznává druhy bylin, travin a dřevin. Získají znalosti z provádění aranžérské a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů, dále základy košíkářství a z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107