Informace o oboru

  • Kód oboru 41-44-L/51
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Přijímací zkoušky

Studium je určeno absolventům zahradnických oborů (§83, odst.1 školského zákona), zejména: 

 41-51-H/02 Včelař
41-52-H/01 Zahradník 

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a absolvují motivační pohovor.

 Profil absolventa

Absolvent se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Může pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, floristika a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby.  

Absolvent se tedy konkrétně uplatní například jako technik v zahradnictví, agronom, podnikatel, obchodník nebo jako úředník v oblasti státní správy.