Zahradnické práce

Informace o oboru

 • Kód oboru 41-52-E/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 8

Popis

Práce v květinářství, zelinářství, ovocnářství, sadovnictví, množení rostlin vegetativně, generativně, pěstování sadby, výsadby, ošetřování rostlin v průběhu vegetace, zpracování půdy, práce v ovocných školkách, sadech, sklizňové práce, vazačské práce, úprava a prodej zahradnických výpěstků.

Podmínky přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení 
 • zdravotní způsobilost 
 • doporučení PPP/SPC

Učební plány

Podle ŠVP OU Kelč Zahradnické práce se vyučují:

 • všeobecně vzdělávací předměty- český jazyk, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, anglický jazyk, tělesná výchova,
 • odborné předměty- sadovnictví, květinářství, ovocnářství, základy zahradnické výroby, stroje a zařízení, základy botaniky, zelinářství, odborný výcvik.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v zahradnické firmě v oblasti pěstební činnosti, v oblasti výsadby, údržby a ošetřování veřejné zeleně, u zemědělské firmy zaměřené na pěstování a zpracování plodin, produkční sady ovocných dřevin, firmy zabývající se ovocným a okrasným školkařstvím nebo práce na živnostenský list.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Každoroční účast a ocenění na jarní části FLORA OLOMOUC.

Spolupráce se sociálními partnery

Zahradnictví Jan Čech Kelč, Florplant s.r.o. Hranice.

Kontakt

Adresa školy

č. p. 1, 756 43 Kelč

Ředitel školy

Mgr. Renata Ryšková

Telefon

571 641 321

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843318