Informace o oboru

  • Kód oboru 41-52-E/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Přijímaných 7

Popis

Jednoduché práce při množení, výsadbě, ošetřování, hnojení a ochraně rostlin. Pěstování rostlin ve sklenících a ve volné půdě. Zakládání a údržba sadovnických úprav. Zhotovování běžných vazačských výrobků.

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Ukončená povinná školní docházka (v 9. popř. i nižším ročníku ZŠ). Písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímací zkoušky žáci nekonají.

Učební plány

ŠVP pro daný učební obor. Odborný výcvik bude realizován na pozemku a ve sklenících ZŠ Holešov a na pozemcích v zámecké zahradě.

Profil absolventa

Vyučen pro zahradnické práce.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Město Holešov – zámecká zahrada

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

Telefon

573 396 213

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 359 10