Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/13
  • Období oboru 2021/2022
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 20

Popis

Koncepce ateliéru spočívá v tvůrčí práci a realizační činnosti, žákům se nabízí práce v tvarování, lehání a slinování skla, jeho následné zušlechtění malbou, broušením, pískováním a rytím. Výuka je vedena k tvorbě designu skla, skleněných objektů či svítidel a skleněné bižuterie.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška​.

Učební plány

Profilové předměty: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (AJ, NJ), Dějiny výtvarné kultury, Výtvarná příprava, Navrhování, Technologie, ICT (Počítačová grafika, Multimedia), Praktická cvičení. Více informací na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Žáci oboru jsou připravováni tak, aby se u nich vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v oblasti výtvarné a uměleckořemeslné tvorby, pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby směrované na základě odborné profilace do sféry hutního tvarování skla a tvarování, malování a leptání skla. Při studiu je zdůrazňováno uplatňování prvků jednotlivých proudů a směrů výtvarně užitkové tvorby.

Úspěchy školy v tomto oboru

2009 Pisoar Art, Brno 2. místo, Twentieth Generation New Europa, Brusel 1. místo
2010 Mladý obal, Design Cabinet ČR, Praha 2. místo

2011 Národní studentský design Praha 2011

2012 Designblock 2012

2012 Junior glass Match Sancoussi Karlovy Vary – duben 2012

Spolupráce se sociálními partnery

MOSER Karlovy Vary, a.s., SKLO ART Lubenec, Crystalex cz , Závod Sklárny Karolinka, Glass Ateliér Morava Vizovice, Glass Dekor Service ve Valašském Meziříčí, FMK UTB Zlín, VŠUP v Praze, Institut výtvarných umění Ostravská univerzita v Ostravě, Scuola Mosaicisti del Friuli ve Spilimbergu​

Společné pracoviště SUPŠ sklářské a FMK UTB ve Zlíně.​

Crystalite Bohemia s.r.o. , SCHOTT Flat glass CR, s.r.o., National school of stage desing Plovdiv

Kontakt

Adresa školy

Sklářská 603/8 - Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Jiří Pivovarčík

Telefon

571 621 466

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00845060