Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/12
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 6

Popis

Studium je rozvrženo tak, aby v návaznosti na stupňující se nároky rozvíjelo talent a schopnosti studenta. Jde především o růst invenční zdatnosti při navrhování volné, užité, dekorativní a exteriérové keramiky. K tomu patří konstrukce tvarů, zvažování funkce a vhodnosti dekoru. Souběžně je dbáno na rozvoj manuální zručnosti a znalost technologických postupů.

Obor vychoval řadu dnes již uznávaných osobností, z nichž mnohé působí i mimo oblast keramické tvorby. Studium je rozvrženo tak, aby v návaznosti na stupňující se nároky rozvíjelo individuální talent a schopnosti studenta. Jde především o růst invenční zdatnosti při navrhování a realizaci volné, užité, dekorativní a exteriérové keramiky. Důraz při studiu je kladen na zvládnutí základních řemeslných a výtvarných dovedností, jako je práce na hrnčířském kruhu, zhotovení modelu a sádrové formy, kresba podle živého modelu, popř. úvod do sochařské problematiky. Obor keramika můžete sledovat na facebooku.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 1 1 1 1 4
CELKEM 17 12 11 11 51
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 3 3 3 3 12
Výtvarná příprava 6 7 0 0 13
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Přípravné kreslení 2 2 0 0 4
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Praktická cvičení 6 8 10 9 33
Navrhování 0 0 7 7 14
Písmo 0 2 0 0 2
CELKEM 21 25 26 25 97
CELKEM ROČNÍK 38 37 37 36 148

Profil absolventa

Po ukončení studia mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření, pracovat jako návrháři či realizátoři v keramických dílnách a závodech, mohou pracovat jako samostatní výtvarníci, případně se po dalším specializovaném studiu věnovat restaurátorství keramiky.

Úspěchy školy v tomto oboru

Maxim Velčovský – designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠUP v Praze – http://www.qubus.cz/index.php/cs
Daniel Piršč – designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislavě – http://www.pirsc.cz/
Marek Vráblík – šéfdesigner ve společnosti Lasselsberger s.r.o.
Selingerová Veronika – keramický designér a organizátor sympozia Fenomén Gemer
Pavla Vachunová – keramický designér – http://www.tyformy.cz/
Eva Pelechová – keramický designér – http://www.evapelechova.com/work/
Ondřej Batoušek – keramický designér – http://www.batousek.com/
Tereza Zemancová – restaurátorka keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně
Markéta Brhelová – pedagog na oboru Restaurování keramiky – SSUD Brno

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749