Informace o oboru

 • Kód oboru 43-41-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 90

Popis

Školní vzdělávací program je vypracován na základě rámcového vzdělávacího programu 43-41-M/01 Veterinářství. ŠVP je rozpracován na konkrétní podmínky školy.

Podmínky přijetí

Dobrý zdravotní stav. Škola požaduje potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu. Ukončené základní vzdělání.

Učební plány

Učební plán oboru Veterinářství je tvořen dvěma  skupinami předmětů. Jsou to předměty všeobecně vzdělávací – český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekonomika, ICT technologie, ekologie, a další. Odborné vzdělávání je realizováno např. předměty anatomie a fyziologie zvířat, mikrobiologie a parazitologie, patologie, nemoci zvířat, chovatelství, zájmové chovy, výživa zvířat, reprodukce. Tento výčet je pouze rámcový.

Profil absolventa

Absolvent oboru Veterinářství získá úplné střední odborné vzdělání ukončení státní maturitní zkouškou.

Absolvent má možnost uplatnit se především jako:

 •  laborant
 •  asistent veterinárního lékaře
 •  pracovník ZOO, záchranných stanic, útulků
 •  v útvarech státní správy, samosprávy
 •  ve veterinárně hygienické služby a další

Absolventi studijního oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Škola má v oboru dlouholetou tradici, byla první školou tohoto zaměření, která byla v České republice založena. Mezi absolventy školy jsou dnes mnozí úspěšní veterinární lékaři, vědci, podnikatelé, učitelé a pracovníci mnoha dalších profesí.

Spolupráce se sociálními partnery

Úřad práce, Mendlova univerzita Brno, Veterinární univerzita Brno, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Agrární komora, Komora veterinárních lékařů, Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa Zlín, Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, Státní veterinární ústav Praha a Olomouc, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Brno, výrobní a zpracovatelské podniky a další sociální partneři

Kontakt

Adresa školy

Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

MVDr. Blanka Havlová

Telefon

573 338 932

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

63459086