Informace o oboru

 • Kód oboru 68-43/M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Absolvent je připraven pro výkon v ucelených agendách v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích územních agend či jiných orgánů státní správy. Získá přehled o administrativní práci na úřadech nejrůznějších typů. U zaměření státní správa je schopen zajišťovat hospodaření s majetkem obcí, vedení evidencí, vykonávat práce související s vystavováním úředních dokladů, apod. Má potřebné znalosti jak z ekonomických oborů, tak i účetnictví, financí a práva. Nedílnou součástí studia je výuka dvou cizích jazyků.

Podmínky přijetí

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku se bude přihlížet k následujícím kritériím:

 • k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy.
 • K výsledkům jednotné písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka

 Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník,
 • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc,
 • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy,
 • pokračovat v bakalářském studiu na VOŠ na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí,
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii ve Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Masarykova 101/18, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Aleš Kubíček

Telefon

571 755 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843504