Veřejnosprávní činnost

Informace o oboru

  • Kód oboru 68-43/M/01
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

​Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek – společných testů z českého jazyka a matematiky; dále jsou započítávány do celkového počtu bodů nutných pro přijetí studijní výsledky na ZŠ z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku v českém jazyce, cizím jazyce a matematice; známka z chování v 8. a 9. ročníku. Nebudou přijati žáci, kteří mají z libovolného předmětu (s výjimkou výchov) v 8. a 9. ročníku známku dostatečný.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent veřejnosprávní činnosti se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. V rámci některých odborných předmětů získá i širší vědomosti o problematice Evropské unie, zejména z pohledu organizačního a legislativního.​​

Úspěchy školy v tomto oboruSpolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Bělaška

Telefon

577 006 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

005 66 411