Včelař

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-51-H/02
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 1
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 20

Popis

Zkrácené jednoleté vzdělávání pro absolventy učebních a maturitních oborů, ukončené výučním listem.

Absolvent se uplatní zejména v povolání včelař při obsluze včelstev v podnicích zabezpečujících chov včel, při zpracování a expedici včelích produktů a při výrobě včelařských pomůcek a zařízení. Dále se uplatní u firem zabývajících se výsadbou a údržbou zeleně nebo jako odborný referent v organizačních složkách Českého svazu včelařů. Absolvent je také připraven pro podnikání v tomto oboru.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení jakéhokoli učebního nebo maturitního oboru.

Učební plány

Informace o učebním plánu naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Žáci jsou připravování k vykonávání pracovních činnosti při chovu včel, při provádění výběru a chovu včelích matek, identifikaci chorob a škůdců včel a realizováni jejich léčby, provádění údržby a opravy včelařských zařízení a staveb, vedení včelařské evidence související s chovem včel, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou práci, k pěstování včelařsky významných rostlin a k navrhování jejich začlenění do krajiny a zpracovávat včelích produktů.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Mandula

Telefon

571654390-2,734147777

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547