Informace o oboru

  • Kód oboru 41-51-H/02
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 1
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 20

Popis

Zkrácené jednoleté vzdělávání pro absolventy učebních a maturitních oborů, ukončené výučním listem.

Absolvent se uplatní zejména v povolání včelař při obsluze včelstev v podnicích zabezpečujících chov včel, při zpracování a expedici včelích produktů a při výrobě včelařských pomůcek a zařízení. Dále se uplatní u firem zabývajících se výsadbou a údržbou zeleně nebo jako odborný referent v organizačních složkách Českého svazu včelařů. Absolvent je také připraven pro podnikání v tomto oboru.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení jakéhokoli učebního nebo maturitního oboru.

Učební plány

Informace o učebním plánu naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Žáci jsou připravování k vykonávání pracovních činnosti při chovu včel, při provádění výběru a chovu včelích matek, identifikaci chorob a škůdců včel a realizováni jejich léčby, provádění údržby a opravy včelařských zařízení a staveb, vedení včelařské evidence související s chovem včel, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou práci, k pěstování včelařsky významných rostlin a k navrhování jejich začlenění do krajiny a zpracovávat včelích produktů.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

statutární zástupkyně Mgr. Petra Kulišťáková

Telefon

571 654 391

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547