Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-N/14
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

Čtyřleté studium oboru je zaměřeno na rozvoj talentu a kreativity při řešení samostatných úkolů. To vše je provázeno získáváním řemeslných dovedností a znalostí v oblasti technologie a široké škály malířských technik.

Obor užitá malba má dlouholetou tradici, která byla započata již zlínskou Školou umění. Na tu nejen navazuje, ale také ji v současné době tvořivě rozvíjí. Jeho náplní je široké spektrum činností, jejichž společným jmenovatelem je práce s barvou, jako významným výtvarným fenoménem. Jde o její uplatnění v polohách od volné malířské tvorby přes využití v architektuře, až po její účinky v současné monumentální moderní reklamě.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 2 1 1 1 5
CELKEM 18 12 11 11 52
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 7 7 0 0 14
Navrhování 0 0 11 8 19
Figurální kreslení 0 3 3 6 12
Přípravné kreslení 2 0 0 0 2
Písmo 2 2 0 0 4
Praktická cvičení 4 7 7 8 26
CELKEM 19 24 26 27 96
CELKEM ROČNÍK 37 36 37 38 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Užitá malba mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření. Nejčastěji volí AVU Praha, VŠUP Praha či FaVU Brno, výjimkou není ani studium architektury nebo restaurátorství. Své nabyté schopnosti a dovednosti mohou absolventi rovněž nabídnout reklamním agenturám nebo se mohou zapojit do realizace technologií zažívajících v dnešní době renesanci, vitráž, mozaika, freska.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749