Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 6

Popis

Studenti od prvního ročníku řeší řemeslné i výtvarné úkoly v řadě fotografických disciplín: od jednoduchých strukturálních kompozicí po ateliérové reklamní a užité, fotografie, statické snímky architektury nebo portrétní, reportážní a krajinářské fotografie. cílem výuky oboru je prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání tvůrčích i technických stránek digitální a klasické fotografie.

Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a získávají dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.). Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak díky následnému počítačovému zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 2 2 2 2 8
CELKEM 18 13 12 12 55
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 3 3 3 3 12
Výtvarná příprava 6 6 0 0 12
Teorie a vývoj fotografie 0 0 2 2 4
Fotografický design 0 0 4 4 8
Fotografická tvorba 0 0 15 11 26
Praktická cvičení 10 10 0 0 20
CELKEM 21 22 27 23 93
CELKEM ROČNÍK 39 35 39 35 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Užitá fotografie a média nacházejí dobré uplatnění v mnoha oblastech, v kulturních institucích, vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu, FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749