Umělecký truhlář a řezbář

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-H/02
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ano
  • Školné 0 Kč
  • Přijímaných 7

Popis

Obor je zaměřen na uměleckořemeslné zpracování dřeva při výrobě nábytku, stavebně truhlářských a uměleckých výrobků či předmětů. Absolvent má i základy jejich restaurování. Obor je zaměřen na získání kvalifikace Umělecký truhlář. Připravuje kvalifikované techniky a dělníky s uplatněním zvláště v zakázkové výrobě umělecky a řemeslně zpracovaného nábytku, stavebně-truhlářských a jiných výrobků ze dřeva. Absolventi dokáží realizovat tyto výrobky s použitím uměleckých technologických postupů, se znalostí provádění oprav a restaurování historického nábytku. Po získání výučního listu mohou absolventi rozšířit své znalosti dalším studiem na naší škole a zakončit střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Podmínky přijetí

Ukončení povinné školní docházky a vykonání talentové zkoušky. Podání přihlášky v termínu do 30. listopadu 2020!!

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent je připraven pro praktickou činnost při výrobě  a restaurování nábytku i uměleckých předmětů. Od 1. 9. 2019 možnost stipendia od firem.

Úspěchy školy v tomto oboru

 

Spolupráce se sociálními partnery

 

Kontakt

Adresa školy

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Ředitel školy

Ing. Bc. Olga Pastyříková

E-mail

ssno@ssno.cz

Telefon

573 380 802

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47935952