Uměleckořemeslné zpracování skla

Informace o oboru

 • Kód oboru 82-51-L/05
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč

Popis

Jedná se o vzdělávací program studijního oboru SOU, ve kterém jsou žáci připravováni pro výkon náročných pracovních činností manuálního a výtvarného charakteru v oblasti uměleckořemeslného zpracování skla – se zaměřením na hutní tvarování, malbu skla, broušení a rytí a umělecké vitráže.

Absolventi maturitních oborů mohou přímo pokračovat ve studiu na UTB Zlín, Fakulta multimediálních komunikací (obor Design skla) nebo Fakulta chemicko-technologická (obor materiálové inženýrství – sklo a keramika); dále mohou studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Akademii výtvarných umění Praha, Ostravské univerzitě – Institut pro umělecká studia, Pedagogická fakulta, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta užitého umění a designu, na Vysokém učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění a dále na pedagogických a filozofických fakultách všech vysokých škol v ČR, SR a EU.

HUTNÍ A DEKOROVANÉ SKLO

 • hutní tvarování
 • umělecké vitráže
 • broušení a rytí
 • malba skla

Podmínky přijetí

Talentová zkouška​.

 Učební plány

Profilové předměty: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (AJ, NJ), Dějiny výtvarné kultury, Výtvarná příprava, Technologie, Chemie, ICT (Počítačová grafika, Multimedia), Odborný výcvik. Více informací na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Žáci oboru jsou připravováni pro výkon pracovních činností manuálního charakteru v oblasti uměleckořemeslného zpracování skla. Zabývají se zhotovováním individuálních uměleckořemeslných výrobků dle výtvarných návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů. Absolvent oboru má komplexní znalosti o výrobě užitkového skla a je seznámen s organizací manufakturní sklářské výroby a na ni navazujícími prvky automatickým tvarováním, broušením a rytím a tiskem barvou nebo drahými kovy.

Úspěchy školy v tomto oboru

2009 Glass Match Sanssouci, Karlovy Vary, 1. a 2. místo, Mezinárodní rytecké sympozium, Kamenický Šenov 2. místo

2010 Glass Match Sanssouci, Karlovy Vary, 2. místo

2012 Pražský festival skla – červen 2012, spolupráce s firmou MOSER a.s.

Spolupráce se sociálními partnery

MOSER Karlovy Vary, a.s., SKLO ART Lubenec, Crystalex cz., Závod Sklárny Karolinka, Glass Ateliér Morava Vizovice, Glass Dekor Service ve Valašském Meziříčí, UTB Zlín, VŠUP v Praze, Institut výtvarných umění Ostravská univerzita v Ostravě, Scuola Mosaicisti del Friuli ve Spilimbergu

Společné pracoviště SUPŠ sklářské a FMK UTB ve Zlíně.

Crystalite Bohemia s.r.o. ,  SCHOTT Flat glass CR, s.r.o.,  National school of stage desing Plovdiv

Kontakt

Adresa školy

Sklářská 603/8 - Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Jiří Pivovarčík

Telefon

571 621 466

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00845060