Design a zpracování kovů

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

​Obor je zaměřen na design a užité umělecké zpracování kovů, především na kvalifikace umělecký kovář, zámečník a pasíř. Svým rozsahem je velmi flexibilní. Kromě bravurně zvládnutého řemesla naučí žáky využívat znalostí vývoje výtvarné kultury, umělecké a výtvarné tvorby. Absolvent ovládne výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky. Při realizaci svých prací dokáže využít estetické vyznění konečného produktu. Je veden, aby aktivně vyhledával a využíval dostupné informace o současných vývojových trendech ve výtvarné a řemeslné tvorbě.

Podmínky přijetí

​Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek talentové zkoušky (kresba a modelování), která se koná už v lednu a k ní přihlášky se odevzdávají do 30. 11. Dále je důležitý prospěch z 8. ročníku (obě pololetí) na ZŠ.

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky bude škola pořádat přípravné kurzy během vypsaných dnů otevřených dveří.

Více informací naleznete na webu školy.

Profil absolventa

​Absolvent se dobře uplatní v náročných uměleckořemeslných činnostech, vyplývajících ze ŠVP. Zaměřuje se především na design a tvorbu kovářských a zámečnických výrobků pro exteriér a interiér, Je schopen realizovat náročné výrobky užité a dekorativní kovářské práce. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících návrhy uměleckých předmětů a uměleckořemeslnou tvorbou a výrobou. Může pokračovat ve studiu na VŠ (design, školy uměleckého gického zaměření) nebo v jiném pomaturitním studiu (např. jako restaurátorství).

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se výrazně uplatňují v oborových a mezioborových soutěžích, úspěchy získávají zejména v kovářských soutěžích na Helfštýně a v Brtnici, kde pravidelně obsazují přední umístění.
Ve školním roce 2021/2022 postoupil žák do celostátního kola Československé výtvarné přehlídky Boj s pandemií.
Žáci své výrobky vystavují v expozicích školy i na samostatných prezentacích v rámci muzejní nebo sovětové činnosti. Největší je ale pravidelná výstava maturitních prací v hale Vincentka. Exponáty našich uměleckých kovářů jsou prezentovány ve veřejných prostorách města i soukromých firem. Ve školním roce 2023/2024 budou odborné dovednosti získávat i prostřednictvím projektu Erasmus+ ve slovenské obci Hodruša – Hámre v Súkromné škole umeleckého priemyslu, která připravuje studenty např. v oblastech uměleckého zámečnictví a kovářství, zlatnictví, grafickém designu, plošném a plastickém rytí kovů.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s četnými mistry v oboru. Na externích pracovištích se žáci zdokonalují v nových a netradičních technikách a poznávají přirozené pracovní prostředí dílen uměleckých řemesel. Svá uměleckořemeslná díla vystavují spolu s nimi, nebo na samostatných výstavách školy.