Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/01
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 12

Popis

Zhotovování výjevů na zbraně, knihařských rytin rytím a mědirytím, cizelováním drobných plastik a také nácvik keramických prací.

Atraktivní umělecký obor, ve kterém nacházejí uplatnění zájemci o umění a rytecké technologie. Žáci tohoto oboru se pravidelně umisťují na předních místech soutěží nejen v České republice, díky čemuž mohou najít velmi atraktivní uplatnění na trhu práce. Škola spolupracuje s významnými partnery jako je například řezbář a rytec Jiří Rücker.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu. Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíhá formou talentové zkoušky.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent má základní vědomosti o jazyce, zná vybraná umělecká díla reprezentující kulturní dědictví české literatury. Umí posoudit vlastnosti kovů, tj. ocelí, lehkých a těžkých kovů a jejich slitin a dřeva. Ovládá základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky, zhotovuje uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, provádí opravy a rekonstrukce původních výrobků nebo prací.

Uplatnění nalezne jako umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř, umělecký rytec.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s významnými partnery: řezbář a rytec Jiří RückerPuškařství Jaroslav HaluzaPřesné odlitky s.r.o. Popovice nebo JK Nástroje s.r.o. Podolí.

Kontakt

Adresa školy

Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Hana Kubišová Ph.D.

E-mail

info@copt.cz

Telefon

572 655 965

Školní kariérový poradce

Hana Ježková

hana.jezkova@copt.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

15527816