Uměleckořemeslné zpracování kovů

Informace o oboru

 • Kód oboru 82-51-L/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

Zhotovování výjevů na zbraně, knihařských rytin rytím a mědirytím, cizelováním drobných plastik a také nácvik keramických prací.

Atraktivní umělecký obor, ve kterém nacházejí uplatnění zájemci o umění a rytecké technologie. Žáci tohoto oboru se pravidelně umisťují na předních místech soutěží nejen v České republice, díky čemuž mohou najít velmi atraktivní uplatnění na trhu práce. Škola spolupracuje s významnými partnery jako je například řezbář a rytec Jiří Rücker.

Podmínky přijetí

Více informací k přijímacímu řízení a talentové zkoušce naleznete na webových stránkách školy

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent má základní vědomosti o jazyce, zná vybraná umělecká díla reprezentující kulturní dědictví české literatury. Chápe společenskou funkci umění. Umí posoudit vlastnosti kovů, tj. ocelí, lehkých a těžkých kovů a jejich slitin a dřeva.

Absolvent umí:

 • ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky;
 • ovládat tradiční technologické postupy a techniky;
 • zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace;
 • dodržovat technologickou kázeň.

Absolvent:

 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků;
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s významnými partnery: řezbář a rytec Jiří RückerPuškařství Jaroslav HaluzaPřesné odlitky s.r.o. Popovice nebo JK Nástroje s.r.o. Podolí.

Kontakt

Adresa školy

Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Ladislav Kryštof

E-mail

info@copt.cz

Telefon

572 655 965

Školní kariérový poradce

Hana Ježková

hana.jezkova@copt.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

15527816