Design a zpracování dřeva

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

Obor je zaměřen na design a užité umělecké zpracování dřeva. Budoucí umělecké truhláře a řezbáře naučí nejen kvalitně zvládnuté řemeslné dovednosti, ale obohatí ho také o znalosti z vývoje výtvarné kultury a samotného uměleckého řemesla. Absolvent ovládne výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky. Při realizaci svých prací dokáže využít estetické vyznění konečného produktu. Je odborně veden, aby aktivně vyhledával a využíval dostupné informace o současných vývojových trendech ve výtvarné a řemeslné tvorbě.

Podmínky přijetí

​Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek talentové zkoušky (kresba a modelování), O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek talentové zkoušky (kresba a modelování), důležitý je prospěch ze ZŠ.   

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky bude škola pořádat přípravné kurzy během vypsaných dnů otevřených dveří.

Více informací naleznete na webu školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v uměleckořemeslných činnostech, vyplývajících ze ŠVP zaměřeného na design a tvorbu výrobků pro exteriér a interiér, především na umělecké truhlářství a řezbářství, i jako realizátor náročné užité a dekorativní práce. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících návrhy uměleckých předmětů a uměleckořemeslnou výrobou a tvorbou.  Může pokračovat ve studiu na VŠ (design, školy uměleckého a pedagogického směru) nebo v jiném pomaturitním studiu (např. jako restaurátorství).

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se výrazně uplatňují v oborových a mezioborových soutěžích, kde pravidelně obsazují přední umístění. Ve školním roce 2020/2021 žák oboru získal 5. místo v mezinárodní soutěži JOINER v rámci Evropského týdne odborných dovedností za účasti 10 škol ze čtyř zemí EU (ČR, Litva, Lotyšsko, Estonsko).
Žáci své výrobky vystavují v expozicích školy, z nichž největší je pravidelná výstava maturitních prací v hale Vincentka, ale i na samostatných prezentacích. Exponáty našich truhlářů a řezbářů jsou prezentovány ve veřejných prostorách města i soukromých firem.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s četnými mistry v oboru. Na externích pracovištích se žáci zdokonalují v nových a netradičních technikách a poznávají přirozené pracovní prostředí dílen uměleckých řemesel. Svá uměleckořemeslná díla vystavují spolu s nimi, nebo na samostatných výstavách školy.