Informace o oboru

  • Kód oboru 82-51-L/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné 0 Kč
  • Přijímaných 24

Popis

Obor je zaměřen na uměleckořemeslnou výrobu a restaurování nábytku po teoretické i praktické stránce. Obor připravuje výtvarně a umělecky nadané kvalifikované pracovníky pro truhlářskou výrobu. Znalosti a vědomosti z umělecké, historické a technologické oblasti uplatňují absolventi při návrzích a realizaci historických i moderních výrobků, případně při jejich opravách a restaurování. Absolventi mají uplatnění ve všech firmách nábytkářského průmyslu i ve středních funkcích jejich managementu. Pozornost je věnována praktické realizaci výrobků. Úspěšní absolventi pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách nebo VŠ s uměleckým zaměřením. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Podmínky přijetí

Ukončení povinné školní docházky a vykonání talentové přijímací zkoušky. Podání přihlášky v termínu do 30. listopadu 2023  !!

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent má uplatnění na středně technických pozicích v  nábytkářských a obchodních firmách oboru. Zájemci pokračují ve studiu na VOŠ či VŠ. Od 1. 9. 2019 možnost získání stipendia od firem.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Ředitel školy

Ing. Bc. Olga Pastyříková

E-mail

ssno@ssno.cz

Telefon

573 380 802

Školní kariérový poradce

Ing. Renata Krejčová

krejcova@ssno.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47935952