Informace o oboru

 • Kód oboru 33-56-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Absolvent se uplatní v dřevařských, nábytkářských i stavebních firmách ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Ovládá obsluhu dřevařských CNC strojů. A to v pozici zaměstnance nebo má možnost samostatně podnikat na živnostenský list. Má možnost pokračovat na naší škole v dvouletém nástavbovém maturitním studiu Nábytkářská a dřevařská výroba.

Podmínky přijetí

​Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře. Kritériem pro pořadí přijímaných žáků je zájem o obor a dále průměrný prospěch ze ZŠ.

Učební plány

​Výuka probíhá dle ŠVP 33-56-H/01 – Truhlář – truhlářka.

Profil absolventa

 • ​Absolvent zvládá výrobu nábytku z masivu i z velkoplošných materiálů
 • Výroba stavebně truhlářských výrobků (dveře -vnitřní, vchodové, schodiště, vestavěné skříně, kuchyňské linky)
 • Obsluha dřevařských CNC strojů
 • Opravy nábytku
 • Opravy stavebně truhlářských výrobků
 • Výroba zahradního nábytku a pergol

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se zúčastňují soutěží v odborných dovednostech a znalostech, kde porovnávají své znalosti a dovednosti s žáky jiných škol. Pravidelně se umisťují na předních místech na krajské i celorepublikové úrovni.

Aktuální úspěchy našich truhlářů si můžete prohlédnout na internetových stránkách naší školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s místními firmami v oboru i v rámci celé republiky. Žáci absolvují řadu přednášek a prezentací odborných firem. S odbornými firmami svého oboru se seznamují také na exkurzích.

Odborná praxe probíhá  v našich  dílnách i přímo ve firmách. Žáci od 2. ročníku pracují také přímo na reálných zakázkách pod dohledem našich odborných učitelů, aby po vyučení byli připraveni na reálné prostředí, ve kterém budou po škole pracovat nebo i podnikat.

Kontakt

Adresa školy

Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Ing. Jindra Mikuláštíková MBA

Telefon

571 751 011

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843491

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Truhlář

  TIMBER PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice 1067, 756 06 Velké Karlovice, http://www.timber.cz/

  JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.jelinek.eu/

  KOTRLA, a.s., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, http://www.kotrla.cz

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  Hanák Nábytek a.s., Komenského nám, 363/8, 767 01 Kroměříž, https://www.hanak-nabytek.cz

  TRACHEA a.s., Hájecká 1068/14, 618 00 Brno, http://www.trachea.cz