Informace o oboru

 • Kód oboru 33-56-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 24

Popis

​Tříletý učební obor je určen všem, kteří mají zájem o studium zabývající se zpracováním dřeva a výrobou výrobků ze dřeva. V teoretické výuce žáci získají znalosti o používaných materiálech, konstrukci výrobků, o
používaných strojích a nástrojích a technologických postupech při výrobě nábytku, oken, dveří a jiných výrobků ze dřeva a dřevěných materiálů. V odborném výcviku
žáci získají kompetence k ručnímu i strojnímu obrábění dřeva. Teoretická i praktická výuka probíhá na odloučeném pracovišti v Uh. Hradišti nebo v soukromých firmách.

Podmínky přijetí

Pro všechny obory středního vzdělání s výučním listem jsou pro přijímaní žáků stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče. Ředitel školy bude uchazeče hodnotit podle aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů uchazeče ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole. Maximální počet bodů, které uchazeč může získat je 130 bodů.

Více informací o pří jímacím řízení najdete na našich webových stránkách webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány oboru Truhlář.

Profil absolventa

Absolvent je kompetentní zastávat dělnické funkce v sériové i individuální výrobě a montáži výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Je schopen využívat získané poznatky o materiálech používaných na výrobu nábytku a ostatních dřevařských výrobků. Je kompetentní k ovládání, seřízení a základní údržbě výrobních zařízení a umí zvolit správnou technologii pro ruční a strojové obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Absolvent je kompetentní správně zvolit konstrukci výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, tvoří a čte odborné výkresy a dílenské náčrty, používá normy, provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu, kontrolu kvality výrobku, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Naši truhláři se  účastní odborných soutěží, kde se pravidelně umisťují na předních místech. Ve školním roce 2016/2017 se probojovali do celostátního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel. Pravidelně se účastní krajských kol dřevařských soutěži.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupracujeme s regionálními firmami v rámci projektu Budoucnost4u. Naším sociálním partnerem jsou mj. Kovovýroba Hoffmann s.r.o.

Kontakt

Adresa školy

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bedřich Chromek

Telefon

572 420 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371790

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Truhlář

  TIMBER PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice 1067, 756 06 Velké Karlovice, http://www.timber.cz/

  JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.jelinek.eu/

  KOTRLA, a.s., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, http://www.kotrla.cz

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  Hanák Nábytek a.s., Komenského nám, 363/8, 767 01 Kroměříž, https://www.hanak-nabytek.cz

  TRACHEA a.s., Hájecká 1068/14, 618 00 Brno, http://www.trachea.cz