Informace o oboru

 • Kód oboru 33-56-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 25

Popis

Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

​ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent oboru Truhlář najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se může rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy žáků v oboru jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Truhláři vykonávají odborný výcvik jak v našich dílnách, tak mají možnost tuto činnost vykonávat na smluvních pracovištích v různých firmách,  např.: INVISTA Craft, s.r.o. Vsetín, HOLZPRODUKT JANUŠ s.r.o., Halenkov, Miroslav Mikéska, Francova Lhota, Nábytek Vaculík, s.r.o., Lhota u Vsetína, Ing. Mojmír Hurta, Kateřinice.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Truhlář

  TIMBER PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice 1067, 756 06 Velké Karlovice, http://www.timber.cz/

  JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.jelinek.eu/

  KOTRLA, a.s., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, http://www.kotrla.cz

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  Hanák Nábytek a.s., Komenského nám, 363/8, 767 01 Kroměříž, https://www.hanak-nabytek.cz

  TRACHEA a.s., Hájecká 1068/14, 618 00 Brno, http://www.trachea.cz