Informace o oboru

 • Kód oboru 34-52-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 14

Popis

Tento perspektivní a dynamicky vyvíjející se učební obor nabízí získání odborných zkušeností a znalostí práce na moderních tiskových strojích. Žáci se naučí obsluhovat jak konvenční tiskové stroje, tak digitální tiskové systémy, používat odpovídající technologické postupy při tisku nejrůznějších druhů tiskovin, zjišťovat a odstraňovat závady při tisku včetně závad na tiskovém stroji a provádět kontrolu kvality. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací, zvolit vhodnou technologii a materiál a stanovit cenu výrobku. Stanou se z nich odborníci, kteří mají celkový přehled o polygrafické výrobě. Budou se orientovat ve výtvarných technikách, které se týkají polygrafického průmyslu a naučí se základy grafických programů. Budou mít přehled o finálních výrobcích, základních druzích zařízení, tisku nejen knih a technologiích k jejich výrobě.

Nedílnou součástí výuky jsou exkurze, stáže a odborná praxe žáků v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků, např. Graspo CZ a.s., Fatra, a.s., OBAL PRINT, s.r.o., ZLINPACK s.r.o., Z STUDIO spol. s r.o., Cardbox Packaging s.r.o., KODIAK print s.r.o., HART PRESS spol. s r.o., INVOS, spol. s r.o., POKART spol. s r.o., a další. V průběhu výuky se žáci podílejí na produktivní práci, za kterou jsou finančně odměněni. Vybraní žáci se ve 2. a 3. ročníku zdokonalují ve firmách, kde jsou také finančně ohodnoceni (při 50korunové hodinové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech mohou žáci za 3. ročník získat až 31 500 Kč). Absolventi mohou také pokračovat v maturitním studiu, pracovat jako zaměstnanci nebo samostatně podnikat

Podmínky přijetí

​Přijímání uchazečů ke studiu na naší škole se řídí dle § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínky pro přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány


Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v oblasti polygrafické výroby a různých typech tiskových technik. Dokáže posoudit výrobní podklady, orientuje se v oblasti materiálů, zná jejich sortiment, vlastnosti a praktické využití. Pracuje samostatně, umí seřizovat a obsluhovat základní stroje a zařízení v ofsetové tiskárně. Posoudí kvalitu výrobků. Umí zhodnotit technologický postup výroby u konkrétní zakázky.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žákům polygrafických oborů jsou nabízeny brigády v polygrafických firmách a mají reálnou možnost hned po úspěšném ukončení studia získat zaměstnání. Pracovní příležitosti nabízejí většinou reklamní agentury a grafická studia, a firmy, které se zabývají výrobou tiskovin všemi dostupnými tiskovými technikami (na papír, plasty a jiný materiál). Absolventi mohou pracovat také jako produkční ve vydavatelstvích a nakladatelstvích nebo jako tiskaři, knihaři, operátoři CTP či technologové v tiskárnách atd. Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v tomto oboru jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem. Studiem polygrafických oborů a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale také v zahraničí. Absolventi učebních oborů také mohou pokračovat v maturitním studiu, a pak na vyšších odborných a vysokých školách.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s více jak třiceti polygrafickými firmami ve třech moravských krajích. Podle možnosti školy a potřeb firem jsou žáci  umístění na jejich pracoviště. Rozmísťování žáků k těmto partnerům je na základě smluvních vztahů a je koordinováno odpovědným pracovníkem školy. Je přihlíženo k místu bydliště žáka, který vykonává odbornou praxi ve třetí ročníku studia.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Tiskař na polygrafických strojích

  AGD PRINT, s.r.o., Dlouhé díly 395, 76302 Zlín, http://www.agdprint.cz