Informace o oboru

 • Kód oboru 78-42-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Podmínky přijetí

Absolvování povinné školní docházky a úspěšně zvládnuté přijímací řízení podle platných kritérií pro daný školní rok. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Jsou součástí Školního vzdělávacího programu a jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především ke studiu na vysokých školách různých typů, studiu na vyšších odborných školách, ale i k nástupu do praxe. Mezi klíčové kompetence patří znalost dvou cizích jazyků, pokročilé dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti a základy odborného vzdělání v rámci zvoleného oboru.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci technického lycea se pravidelně účastní Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol a také fyzikální olympiády, ve kterých jsou úspěšnými řešiteli.

Spolupráce se sociálními partnery

Trvalá spolupráce s firmami v regionu je pro kvalitní výuku nezbytná. Poznatky získané ve firmách ovlivňují nejen odborné předměty, ale také programové vybavení tak, aby se žáci naučili pracovat s počítačovými programy, které firmy v praxi používají.

Kontakt

Adresa školy

tř. Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín

Ředitel školy

Ing. Radomír Nedbal

Telefon

577 005 311

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559482

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Technické lyceum

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt

  JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, http://www.jvmrpic.cz