Informace o oboru

 • Kód oboru 18
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné není
 • Přijímaných 30

Obor vzdělání Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informační technologie, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném studiu technického nebo přírodovědného směru.

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání, dvěma cizími jazyky a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další vzdělávání získal dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a informatiky. Získal také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě.

Dále získal kompetence uplatnitelné i pro přímý vstup na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz