Strojírenské práce, ŠVP – zámečnické práce a údržba

Informace o oboru

 • Kód oboru 23-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 15

Popis

Naučíš se znalosti a dovednosti zámečnického oboru. Uplatníš se v pracovním procesu ve velkých, středně velkých i malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář.

Budeš ovládat základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů (dělení materiálů, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování), dovedeš pracovat podle technologických postupů a používat měřidla, zhotovovat součástky a sestavovat je ve výrobky, ručně i strojně opracovávat kovy, včetně povrchových úprav, provádět montáže, demontáže, opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu základních obráběcích strojů a opravovat a ostřit jednoduché pracovní nářadí a nástroje. Budeš chopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen. Dokážeš se orientovat v technické dokumentaci  a tabulkách.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Odbornou praxi můžeš získat v rámci výuky odborného výcviku ve škole a na smluvních pracovištích strojírenských firem.

Podmínky přijetí

Zdravotní způsobilost

Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy po splnění povinné školní docházky, nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832