Stravovací a ubytovací služby, ŠVP – ubytovací služby

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 15

Popis

Naučíš se kompetence pro výkon odborných prací v hotelovém a ubytovacím provozu. Uplatníš se jako pokojská, vrátný, bagážista a domovník. Budeš schopen vykonávat práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb, provádět úklid interiérů včetně pokojů a přilehlých prostor, obsluhovat stroje, jednat slušně a poctivě ve styku s hosty, obsluhovat hosty jednoduchou obsluhou, vykonávat drobnou údržbu inventáře a zařízení, vykonávat jednoduché práce na recepci. Odbornou praxi můžeš získat v rámci výuky odborného výcviku ve škole a na smluvních pracovištích gastronomických
a ubytovacích zařízeních. Obor je vhodný pro žáky s neukončeným základním vzděláním a žáky s SVP.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Absolvent se může po absolvování ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů.

Podmínky přijetí

 • Zdravotní způsobilost
 • Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy
 • po splnění povinné školní docházky, nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832