Stravovací a ubytovací služby, ŠVP – kuchařské práce

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 15

Popis

Naučíš se kompetence pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Uplatníš se jako kuchař/pomocný kuchař ve výrobních zařízeních od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku ve velkých, středně velkých i malých provozech, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách jídel a knedlíků. Budeš schopen připravovat jednoduché teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů a nápoje. Odbornou praxi můžeš získat v rámci výuky odborného výcviku ve škole a na smluvních pracovištích gastronomických zařízeních. Pokud budeš mít zájem a dobré studijní výsledky, můžeš reprezentovat svůj obor na celostátních soutěžích.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Absolvent se může po absolvování ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů.

Podmínky přijetí

 • Zdravotní způsobilost
 • Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy po splnění povinné školní docházky, nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832