Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-E/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 14

Popis

Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.​

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

Ukončená povinná školní docházka (v 9. popř. i nižším ročníku ZŠ).
Písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přijímací zkoušky žáci nekonají.

Učební plány

Výuka dle Školního vzdělávacího plánu pro daný uč.obor. Odborné předměty: Technologie, Potraviny a výživa, Zařízení závodů, Hospodářské výpočty, Stolničení, Odborný výcvik.​

Profil absolventa

Žák po vyučení zvládá práce spojené s předběžnou úpravou surovin k vaření, bezpečnou manipulaci se stroji a ostatním kuchyňským zařízením, přípravu jídel a nápojů, přípravu základních výrobků studené kuchyně, expedici jídel, jednoduchou obsluhu, úklid pracoviště. Absolvent získává výuční list. Může pracovat v restauračních, závodních, školních kuchyních, v provozovnách rychlého občerstvení a bufetech.​

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se pravidelně účastní kuchařských soutěží v rámci odborných učilišť.​

Spolupráce se sociálními partnery

Odborný výcvik je realizován na smluvních pracovištích v Kroměříži (AG KM) a  v Holešově  (VPŠ a SPŠ MV).​

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

Telefon

573 396 213

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 359 10

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Stravovací a ubytovací služby

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz