Stravovací a ubytovací služby

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-E/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete na webových stránkách školy v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance na úseku výroby a odbytu. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, esteticky pokrmy upravuje a umí je správně uchovávat; ovládá základy jednoduché obsluhy.

Úspěchy školy v tomto oboru

Reprezentace školy na “Dnu zdraví” v Želechovicích nad Dřevnicí. Každoroční účast žáků na soutěžích: RIO MARE; Přehlídka kuchařského umu Mikulov; Přehlídka kuchařských dovedností Prostějov.

Spolupráce se sociálními partnery

​Výuka odborného výcviku probíhá v kuchyních OSVČ a Základní škole Želechovice nad Dřevnicí.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Stravovací a ubytovací služby

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz