Kuchař ve stravovacích službách

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 8

Popis

​Vzdělávací  program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání Kuchař ve stravovacích službách. Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Podmínky přijetí

 • ukončení povinné školní docházky, získání základního vzdělání,
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium v daném oboru, zdravotní průkaz

Učební plány

Všeobecně vzdělávací předměty – český jazyka a literatura, občanská nauka, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, tělesná výchova.

Odborné předměty – technologie, potraviny a výživa, stolničení, provoz a zařízení, hospodářské výpočty.

Profil absolventa

Absolvent vykonává práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává jsou příprava jídel a ošetřování zákl. druhů surovin a potravin k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, vlastní výroba jídel a nápojů, výdej a jednoduchá obsluha.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Účast v kuchařských soutěžích, pečení perníků a vánočního cukroví, výrobky studené kuchyně.

Spolupráce se sociálními partnery

​Školní jídelna Gymnázia ve Valašských Kloboukách, Školní kuchyně SOU Valašské Klobouky a Domov seniorů v Loučce, kde probíhá odborný výcvik žáků.

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Stravovací a ubytovací služby

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz