Informace o oboru

 • Kód oboru 36-47-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Připravuje žáky pro činnost středních technickohospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně možnosti podnikání podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem. Koncepce zaměření oboru stavebnictví vychází ze změny orientace stavebnictví od průmyslové prefabrikace zpět k tradičním technologiím hrubé stavby a posílení objemu adaptací a rekonstrukcí objektu, od centrálně plánovitého způsobu stavení k uplatnění tržního mechanismu ve stavebnictví.

Při studiu se uplatňují těsné souvislosti mezi stavební a ekonomickou stránkou stavebního díla. Žák je veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům stavební činnosti, k dodržování technických zásad a technických pravidel dle platných technických a právních norem.

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
 • složení jednotné přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí. Jednotná přijímací zkouška je složena z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky
 • hodnotí se i úspěšná účast v olympiádách a soutěžích, dlouhodobá sportovní a kulturní činnost a účast v soutěži Chemie objektivem,
 • podrobnější informace o aktuálních kritériích přijímacího řízení najdete na na webových stránkách školy

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent získá odborné vzdělání potřebné pro kvalifikovaný výkon v pracovních funkcích ve stavebnictví. Uplatní se v povoláních jako stavební technik na různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb na pozici stavební technik přípravy a realizace investic, stavební technik projektant, dále v oblasti provádění staveb na pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí.

Uplatnění nachází absolventi také v oblasti správních institucí na pozicích referent státní správy a samosprávy, jako pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Může se uplatnit také jako technolog ve výrobnách, odborných stavebních laboratořích a zkušebnách jako stavebních technik zkušebnictví.

V podnikatelské sféře v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě, např. při projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, autorizace v příslušném oboru.

Absolvent studijního oboru stavebnictví je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, především technického směru. Studiem získá přehled o problematice technických oborů i konkrétní představu o náročnosti oboru, navazujícího studia a jeho obsahu. Absolvent také získá potřebné znalosti vedoucí k celoživotnímu vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

Studenti se pravidelně účastní celé řady soutěží. I v celostátních kolech soutěží dosahují velmi často medailových umístění.

Například ve Středoškolské odborné činnosti jsou studenti úspěšní minimálně na úrovni krajských kol, v některých letech i celostátních, kde se můžeme pochlubit druhým a dvěma třetími místy a několika umístěními v první desítce. V soutěži Stavba roku zlínského kraje studenti obsadili 2. místo a řadu zvláštních   ocenění. V celostátním kole soutěže Firmy VELUX získali naši studenti v minulých ročnících taktéž nejedno  ocenění, např. 1. a  2. místo. Dále se každoročně účastní Soutěže v grafických programech v Českých Budějovicích, kde patříme mezi jedny z nejúspěšnějších škol a nejlepší dosažený výsledek v uplynulých letech bylo 2. místo. Ani soutěž Firmy YTONG nezůstává bez povšimnutí studentů, i zde sklízíme úspěchy a medailová ocenění.

Spolupráce se sociálními partnery

Obecně prospěšná společnost SOŠ a Gymnázia Staré Město, Sdružení rodičů a přátel školy, Rada školy, Pedagogicko-psychologická poradna, Městský úřad ve Starém Městě, Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana

Kontakt

Adresa školy

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bedřich Chromek

Telefon

572 420 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371790

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Stavebnictví

  PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice, https://www.psg.cz/kariera

  GEOZAV s.r.o., nábřeží Dukelských hrdinů 1217, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://geozav.cz/

  HERZEN s.r.o., Lhotka nad Bečvou 9, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí, https://www.herzen.cz/

  CS FIRMA, s.r.o., Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště, http://csfirma.cz

  TESAŘSTVÍ SKŘIVÁNEK s.r.o., Ve Svahu I 310, 760 01 Zlín, https://www.tesarstvi-skrivanek.cz/

  STAVTRANS, spol. s r.o., Sokolovská 1766, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.stavtrans.cz

  STABOS, spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína 283, 763 51 Bohuslavice u Zlína , http://www.stabos.com/

  VALTEPRO s.r.o., Jirásková 701, 75501 Vsetín, http://valtepro.cz/

  INFIMA, s.r.o., Jasenická 1427, 755 01 Vsetín, https://www.infima-vs.cz/

  OKNA TRIOGAS, s.r.o., Poláškova 32, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.triogas.cz/

  KOMA MODULAR s.r.o., Říčanská 1191, 763 12 Vizovice, https://www.koma-modular.cz/

  UNIHAL s.r.o., Třída T. Bati 1766, 765 02 Otrokovice, https://www.unihal.cz/

  KLIMASTAV, s.r.o., Zahradní čtvrť 1110, 763 26 Luhačovice, http://www.klimastav.cz/

  2MG PLUS s.r.o., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž, https://www.2mgplus.eu

  SYANCO, s.r.o., Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště , http://www.syanco.cz

  ROGAT s.r.o., Rybářská 154, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.rogat.cz

  KRBY POLÁCH s.r.o., Pivovarská 273, 68601 Uherské Hradiště - Jarošov, https://www.krby-polach.cz

  FRAGMENTI s.r.o., Hradištská 469, 687 08 Buchlovice, https://www.fragmenti.cz

  STAVBY VANTO, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, http://www.vanto.cz

  MADIS s.r.o., Huštěnovská 704, 686 03 Staré Město, http://www.madis.cz

  Rekostav servis s.r.o., Salašská 1278, 686 03 Staré Město, http://rekostav.com

  GEODÉZIE KARÁSEK, s.r.o., Jaroslava Hlobila 2766, 688 01 Uherský Brod, https://geodezie-karasek.cz

  ALPAM s.r.o., Všehrdova 487, 68601 Uherské Hradiště, http://www.alpam.cz

  INTERSTAVOS s.r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.interstavos.cz

  IZOLACE M s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 274, 68601 Uherské Hradiště, https://izolacem.cz

  STAMOS spol. s r. o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.stamos.cz

  LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, http://www.larsmk.cz/

  AQUA servis s.r.o., Krátká 386, 755 01 Vsetín-Rokytnice, http://www.aquaservis-vs.cz/

  Mézl a Janíček s.r.o., Luhy 170, 756 51 Zašová, http://mezl-janicek.cz/

  REMAK a.s., Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm , https://www.remak.eu/

  H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, http://hbdelta.cz

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  TERMOLUX, s.r.o., Hranická 792, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.termolux.cz

  ValMez geo s.r.o., Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.valmezgeo.cz

  UNIMAL COLOR s.r.o., Hranická 570/23, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.dumbarev.cz/

  RENO spol. s r.o., Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.reno.cz/kontakt/

  CAD-PRO spol. s r. o., Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.cad-obchod.cz

  COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, http://www.commodum.cz

  Aostav s.r.o., Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.aostav.cz

  EUROVIA CS, a.s., Louky 330, 763 02 Zlín, https://www.eurovia.cz

  MANAG, a.s., Zarámí 92, 76001 Zlín, http://manag.cz/

  CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín , https://centroprojekt.cz/

  Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, https://navlacil.cz/

  Pozemní stavitelství Zlín, a.s., Kúty 3967, 76001 Zlín, http://www.pstzlin.cz/

  KOVOP, s. r. o., Kněžpole 110, 687 12 Kněžpole, http://www.kovop.cz

  BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757021 Valašské Meziříčí, https://www.blockcrs.cz/

  Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51 Zašová, http://www.cobbler.cz/

  VW Wachal a.s., Tylova ulice 220/17, 77601 Kroměříž, http://www.wachal.cz