Specialista v oblasti knižní kultury

Informace o oboru

  • Kód oboru 72-41-M/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4 roky
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné neplatí se
  • Přijímaných 15

Popis

Specialista v oblasti knižní kultury se připravuje jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické v široké škále profesních aktivit. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy i znalost cizích jazyků.  Uplatnění najde zejména v odvětvích zabývajících se knižní kulturou, jako jsou knihovny a další paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), knihkupectví, nakladatelství, informační centra, redakce. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a dále dle vypsaných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se bude umět orientovat v práci s dokumenty, v organizaci a rozvoji informačního fondu, v akvizici informačních pramenů, katalogizaci, v poskytování výpůjčních a referenčních služeb. Absolvent získá všeobecný kulturní rozhled. Bude znát cenu kulturních památek a bude schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot.

Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.) i v oborech se zaměřením v oblasti marketingu a managementu, multimediálních komunikací apod.

Úspěchy školy v tomto oboru

Nový školní vzdělávací program, který navazuje na stávající ŠVP Informační služby ve firmách a institucích. Žáci se účastní projektů Erasmus+ v několika zemích Evropské unie, např. v Portugalsku a na Maltě. Jsou úspěšní v humanitně zaměřených celostátních a mezinárodních soutěžích: Moje veličenstvo kniha, Sovičkiáda, Radost tvořit.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola má desítky partnerů ve firmách zabývajících se zpracováním a poskytováním informací, mezi něž patří i instituce s nejvyšší kvalitou (Národní knihovna v Praze, Univerzitní knihovna UP Olomouc, Zemská knihovna v Brně, Knihovna UTB, Knihovna F. Bartoše ve Zlíně apod.), v nichž naši žáci vykonávají povinnou praxi.