Specialista informačních procesů

Informace o oboru

  • Kód oboru 72-41-M/01
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4 roky
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné neplatí se
  • Přijímaných 15

Popis

​​Studijní obor je zaměřený na výchovu odborníků v oblasti využití informačních systémů a služeb. Specialista informačních procesů se připravuje jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické v široké škále profesních aktivit. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy i znalost cizích jazyků. 

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a dále dle vypsaných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který má ucelený přehled o moderních informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání.

Školní vzdělávací program se zaměřuje na specifickou oblast – informační procesy.
Absolvent se orientuje v základních  informačních softwarových rozhraních a komunikačních platformách. Bude ovládat administraci procesů v oblasti informačních systémů a informačních technologií, vytváření spravování a vývoj databází. Zároveň bude vybaven základními  znalostmi pro analýzu a řešení incidentů v oblasti IT security.

Úspěšní absolventi pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.) i v oborech se zaměřením v oblasti  marketingu a managementu, multimediálních komunikací apod.

Úspěchy školy v tomto oboru

Nový školní vzdělávací program, který navazuje na stávající ŠVP Informační služby ve firmách a institucích. Žáci se účastní projektů Erasmus+ v několika zemích Evropské unie, např. v Portugalsku a na Maltě. Jsou úspěšní v humanitně zaměřených celostátních a mezinárodních soutěžích: Moje veličenstvo kniha, Sovičkiáda.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola má desítky partnerů ve firmách zabývajících se zpracováním a poskytováním informací, mezi něž patří i instituce s nejvyšší kvalitou (Národní knihovna v Praze, Univerzitní knihovna UP Olomouc, Zemská knihovna v Brně, Knihovna UTB, Knihovna F. Bartoše ve Zlíně apod.), v nichž naši žáci vykonávají povinnou praxi.