Informace o oboru

 • Kód oboru 75-32-N/06
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 3000 za rok
 • Přijímaných 40

Popis

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální nabízí dva tříleté studijní obory: 75-32-N/06 Sociální pedagogika a 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve studijním oboru sociální pedagogika se připravují zájemci o práci v různých terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách i pedagogických zařízeních. Úspěšní absolventi získávají kvalifikaci pro práci sociálního pracovníka, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga a vstupují do praxe s označením DiS. (diplomovaný specialista). Absolventi studijního oboru předškolní a mimoškolní pedagogika získávají kvalifikaci učitele v mateřské škole, pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga a složením absolutoria získávají označení diplomovaný specialista (DiS.). Kapacita školy je nastavena na počet 180 studentů v průběhu školního roku, který je rozčleněný na zimní a letní klasifikační období. Více informací získáte v sekci Vyšší odborné studium.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

Profil absolventa

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Sociální pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/