Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 20 000,-/rok
 • Přijímaných 17

Popis

​​Žáci jsou připravováni jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak v odborných. Stěžejní část odborných předmětů je věnována péči o klienty, komunikaci, aktivizaci. Potřebné dovednosti, návyky a postoje získávají žáci v odborných předmětech např.: pečovatelství, psychologie, speciální pedagogika, sociální péče, organizace volného času a jiné. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové, kteří uplatňují moderní metody a formy výuky s využitím nadstandardní didaktické techniky.

Maturitní zkouška z předmětu matematika pro tento studijní obor není povinná.

Podmínky přijetí

​Hodnoceny jsou výsledky studia ze ZŠ, průměr do 2,0. Předpokládá se kladný vztah ke zvolenému studijnímu oboru a dobrý zdravotní stav.

Učební plány

Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb, při poskytování sociální pomoci dětem a dospělým a zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům. Má vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost – Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Po ukončení studia lze studovat na VOŠ, VŠ.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Uplatnitelnost absolventů v praxi, jejich kladné hodnocení sociálními partnery i zaměstnavateli.

Spolupráce se sociálními partnery

 • ​NADĚJE, pobočky Zlín  a Otrokovice
 • SENIOR Otrokovice
 • Domov pro seniory Burešov, Zlín
 • Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. Na Hrádku 100, Fryšták
 • Domov Na Dubíčku, p. o., Hrobice 136, Slušovice

Spolupráce se uskutečňuje v rámci učební a odborné praxe, dále žáci pomáhají při organizaci různých akcí v jednotlivých zařízeních. Realizace aktivizačních programů pro seniory.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Sociální činnost

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/