Informace o oboru

 • Kód oboru 75
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci v sociálních službách, kde budou poskytovat přímou obslužnou péči a základní výchovnou, nepedagogickou činnost. Studium zaručuje žákům jak všeobecné, tak odborné vzdělání, které je předpokladem pro získání odborných kompetencí a úspěšného výkonu povolání. Vzdělávací strategie je založena na těsném propojení teorie s praxí. Praktické vyučování probíhá ve spolupráci s nejvýznamnějšími poskytovateli sociálních služeb Kroměřížska – v zařízeních sociálních služeb a v institucích veřejné správy, a je orientováno na osvojení odborných úkonů a postupů v oboru sociální péče. Při výuce je kladen důraz na praktické zvládnutí pečovatelských a administrativních činností.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří do školy doručí řádně vyplněnou přihlášku, a to do 1. března 2024, a kteří splnili povinnou školní docházku (po ukončení ZŠ bude dokladováno vysvědčení z 9. třídy).

Základní podmínkou pro přijetí je:

Zdravotní způsobilost uchazeče – podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb.; posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání provede registrující lékař uchazeče, který potvrdí přihlášku a splnění podmínek stanovených pro přijetí.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno:

 • hodnocení jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • hodnocení průměrného prospěchu uchazeče (hodnotí se průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)
 • hodnocení chování uchazeče (hodnotí se známka z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a známka z chování v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)

Učební plány

Učební plány jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní především jako pracovník v sociálních službách v ambulantních, pobytových a terénních zařízeních sociálních služeb, v nichž poskytuje sociální pomoc dětem i dospělým. Absolvent disponuje odbornými vědomostmi a dovednostmi k poskytování přímé obslužné péče, základní výchovné nepedagogické činnosti a pečovatelské činnosti v domácnosti. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v oborech sociálního, pedagogického či zdravotně sociálního zaměření.

Spolupráce se sociálními partnery

Střední zdravotnická škola Kroměříž dlouhodobě spolupracuje s významnými sociálními partnery, a to zejména při zajišťování odborné praxe žáků ve 3. a 4. ročníku. Mezi nejvýznamnější sociální partnery patří Sociální služby města Kroměříž, Centrum služeb postiženým Zlín, Úřad práce Kroměříž a Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž.

Kontakt

Adresa školy

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Ludmila Hanáková

Telefon

577002250,739097577

Školní kariérový poradce

Mgr. Michaela Vajdová

vajdova.m@szskm.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00637939

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pedagogika, učitelství a sociální péče

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/