Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 20

Popis

Vzdělávací program sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Prostřednictvím odborné složky žáci získávají potřebné profesní znalosti z oblasti péče o klienta, aktivizace a terapie klienta a sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na rozvoj profesních osobnostních kvalit, zejména na bez předsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Podmínky přijetí

Ke vzdělání škola přijímá uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je – li stanovena).

Profil absolventa

Absolvent je připraven vykonávat sociální a administrativní činnosti v institucích státní správy či samosprávy, pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Dobře ovládá cizí jazyk a může se uplatnit ve zmíněných profesích v zemích Evropské unie. Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

96% úspěšnost při přijetí na VŠ.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola dlouhodobě spolupracuje s institucemi, které mají vztah k obsahu tohoto oboru. Požadavky a připomínky těchto organizací ovlivňují zejména odborné předměty, jejich náplň, rozsah a obsah. Jejich pracoviště jsou smluvně využívána pro vykonávání exkurzí a praxí žáků. Důležitou prioritou v oblasti vnějších vztahů školy je i spolupráce s vysokými školami.

Podrobnější informace, včetně učebních plánů, naleznete na stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd

Telefon

572 622 901

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

14450437

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Sociální činnost

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/